Invester i brann-
sikkerhet i ditt hjem

Vi hjelper deg med rehabilitering av piper

Vanlige problemer Avtal befaring

La oss bidra til å minske forurensning og boligbrann

Eldre skorsteiner blir ofte nedbrutt av løpesot, kondensvann og skader av syre på grunn av oljefyring.

Når slike skader oppstår, kan piperehabilitering være påkrevd, og dersom skorsteinen er kledd inn med brennbart materiale (gips, panel eller liknende), må skorsteinen oppgraderes. Feil på skorstein og ildsteder, er en betydelig forurensningskilde og en vesentlig årsak til antall boligbranner. Dette kan minskes ved rehabilitering av pipe, og når det i tillegg gir dårlig fyringsøkonomi, skulle det ikke finnes noen rasjonell årsak til ikke å utbedre de feil som har oppstått.

Vær oppmerksom på at …

Piperehabilitering er søknadspliktig. Vi har sentral godkjenning og ordner hele søknadsprosessen for deg.

Sentralt godkjent

Opplever du dårlig trekk?

Dette kan du sjekke selv ved hjelp av noen få enkle steg.

Dårlig trekk

  • Sjekk at spjeldet er åpent

  • Undersøk pipehatten

  • Kontroller at feieluker og andre ildsteder som er koblet til skorsteinen er stengt igjen

  • Kontroller at baderomsvifte, kjøkkenventilator og annet ventilasjonsanlegg er avslått

  • Sjekk at det er åpning fra røykrør og inn til pipen

  • Kontroller om det er undertrykk i rommet. Kommer røyken fra ildstedet inn i rommet, og forsvinner opp i skorsteinen når du åpner et vindu?

Vanlige skorsteinsproblemer

Det finnes flere type skorsteinsproblemer som krever rehabilitering, og Nordland Mur & Pipeservice kan hjelpe deg med de fleste. Les mer om de vanligste skorsteinsproblemene som kan oppstå nedenfor.

Sprekker og kondensskader

Sprekker og kondensskader er de vanligste feilene man finner i en pipe. Sprekker kan oppstå på grunn av for høye røykgasstemperaturer, mens kondensskader vanligvis skyldes at det innvendige tverrsnittet i skorsteinen er for stort.

Reduksjon i røykgasstemperatur

Hvis røykgasstemperaturen synker til under duggpunktnivå, kan fukt og andre aggressive stoffer i røykgassen tære opp skorsteinen fra innsiden. Dersom skaden ikke blir utbedret straks, blir skaden bare mer omfattende. Det oppstår til slutt lekkasjer, som medfører helt andre driftsvilkår for fyringsanlegget enn antatt. Dessuten kan stabiliteten på skorsteinen bli dårligere, og faren for påvirkning av helseskadelige gasser øker, sammen med brannrisikoen og miljøforstyrrelser.

Forvitring

Forvitring over tid gjør også sitt til at skorsteiner må utbedres. Vær og vind sliter på skorsteinen, og det er ikke vanskelig å tenke seg at en skorstein som har vært utsatt for værpåkjenninger i mange år, får skader. Oppstillingsvilkårene er forandret. Dette betyr at en skorstein som ble oppsatt for noen år tilbake, ikke nødvendigvis er lovlig etter dagens krav. Nyere forskning og erfaringer viser at blant annet teglskorsteiner som er oppstilt inntil treverk, er meget brannfarlige. Denne oppstillingen var relativt vanlig for bare få år tilbake, og er nå ulovlig (dette gjelder for både 1/2-steins og 1/1-steins teglskorsteiner). Disse skorsteinene skal ifølge loven rehabiliteres, for å unngå brann.

Feilmontering

Feiloppsatte skorsteiner og ildsteder utgjør en stor brannrisiko, og antallet feilmonteringer er meget høyt. Det er antatt at feilmonteringer står for hovedvekten av boligbranner forårsaket av skorstein og ildsted. Det har vist seg i en rekke borettslag at hele feltet med boliger har feiloppsatte skorsteiner og feilmonterte ildsteder.

Vil du vite mer om piperehabilitering eller har andre spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt.

Kontakt oss